Ödets väg


En nyfödd människa är ett mysterium: vem ska hon bli? Ställda inför livets ovisshet har folk i alla tider skapat olika metoder för att försöka förutspå och förklara ett barns framtida öde.

Tidpunkten för födelsen har alltid spelat en viktig roll. I Skottland betraktas vissa veckodagar som mer lyckobådande än andra. Tisdagsbarn sägs bli "allvarliga och sorgsna", medan onsdagsbarn är "lyckliga och glada". (Se upp för torsdagsbarn som sägs vara "lagda för tjuveri"!) Enligt kristen tradition betraktas ett barn som extra välsignat om det föds på en söndag. Tyska mödrar sa förr att sabbatsbarn blir starka och vackra, medan skandinavier trodde att söndagsbarn kunde se andar.

Filippinska barn som är födda på natten sägs vara modigare än de som föds på dagen. Enligt Walesisk folktro skulle ett barn fött vid soluppgången bli intelligent och framgångsrikt, medans ett barn fött vid solnedgången skulle bli en lat person och sakna amitioner. I England trodde man förr att barn födda klockan tre, sex, nio och tolv - när kyrkklockorna slog - fick profetiska gåvor, eller "en andra syn" och ett skydd mot häxkrafter. Att födas under stigande tidvatten, ett förebud om nytt liv, har ofta ansetts lyckobringande i kustregioner.

I många kulturer (i våran) har man försökt spå individens öde i stjärnorna. Solens läge bland stjärnorna i födelseögonblicket bestämmer barnets stjärntecken i Djurkretsen eller Zodiaken, och varje tecken tros skänka vissa typiska karaktärsdrag. Västerländska astrologer förutsäger också en individs livsmönster genom att upprätta ett horoskop - en karta som visar solens, månens, stjärnornas och planeternas inbördes läge i födelseögonblicket. Horoskopet avslöjar sedan de himmelska krafternas inflytande över barnets tillvaro, och visar vilket förlopp dess liv kan tänkas få, som t.ex. vilket yrke det lämpar sig bäst för, dess relationer till andra familjemedlemmar, eller vilket stjärntecken dess framtida partner helst bör vara född i.

Den kinesiska Djurkretsen grundas på en återkommande tolvårscykel som förbinder varje individs personlighet med ett bestämt djur. Enligt en kinesisk legend grälade de tolv djuren en gång om vilket av dem som skulle vara först i cykeln. Gudarna anordnade då en tävling - den som först nådde den motsatta stranden av en flod skulle få detta privelegium. När djuren hoppade i floden klättrade råttan upp på oxens rygg. Oxen såg ut att vinna, men ögonblicket innan oxen nådde stranden hoppade råttan iland och vann så tävlingen. Grisen som var latast, kom sist.


Bilderna och text hämtat ur; Livsfrukt, skriven av Deborah Jackson